close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • OGŁOSZENIA

 • Przedmiotem przetargu jest samochód osobowy marki BMW, rok produkcji 2008, przebieg 124 715 km, automatyczna skrzynia biegów, kolor czarny, silnik 2497cm3 benzyna

  Cena wywoławcza – 1 100 000 THB (33 557 USD)

   

  Osoby zainteresowane nabyciem mogą obejrzeć samochód po wcześniejszym uzgodnieniu terminu dzwoniąc do sekretariatu Ambasady pod numer + 662 645 0367 wew. 305 lub pisząc e-mail na adres: bangkok.amb.sekretariat@msz.gov.pl

   

  Oferty pisemne należy składać w siedzibie Ambasady, (Bangkok, budynek Vongvanij B, Rama 9 road, Huaykwang) w zamkniętych kopertach z dopiskiem  „Przetarg BMW 525i”, w dni robocze  w godz. 8.15- 16.00, nie później niż do dnia  6.04.2015r. Oferowana cena nie może być niższa niż cena wywoławcza.

   

  Oferta powinna zawierać:

  1.          imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, nr tel. kontaktowego,

  2.          oferowaną cenę i określenie formy płatności (przelew bankowy, czek lub gotówka).

   

  Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

  1.       została złożona po wyznaczonym terminie,

  2.       w niewłaściwym miejscu,

  3.       nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt 1-2 dotyczących wymogów oferty lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nowa ofertę.

   

  Oferent zobowiązany jest zapłacić wadium w wysokości 55 000 THB (1688 USD), przed przystąpieniem do przetargu tj. najpóźniej do godziny 11 rano w dniu 7.04.2015 r.

   

  Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 7.04.2015 r., o godz. 11.00.  Samochód zostanie sprzedany oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę. W przypadku zgłoszenia tej samej ceny przez kilku oferentów, przetarg będzie kontynuowany w formie aukcji (licytacji) między tymi oferentami.

   

  Nabywca podpisuje umowę kupna/sprzedaży niezwłocznie po zakończeniu przetargu i dokonuje płatności w terminie do 7 dni od rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Pojazd zostanie wydany po dokonaniu płatności. Nabywca kupuje pojazd w jego obecnym stanie i poniesie wszelkie podatki i opłaty związanych z przeniesieniem prawa własności.

   

  Ambasada RP w Bangkoku nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.

   

  Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: