close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • TAJLANDIA

 • Tajlandia (Królestwo Tajlandii) jest położona w Azji Południowo-Wschodniej, na Półwyspach Indochińskim i Malajskim. Stolica – Bangkok – ok. 10 mln mieszkańców. Obszar państwa to 513,1 tys. km2, liczba ludności – ok. 67 mln. Językiem oficjalnym jest język tajski. Kraj administracyjnie podzielony jest na 76 prowincji. Podstawowe grupy etniczne to: Tajowie 75%, Chińczycy -14%, Malajowie - 3% i inni. Ustrój polityczny: monarchia konstytucyjna. Głową państwa jest król Maha Vajiralongkorn (Rama X).  Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego Zgromadzenia Narodowego, składającego się z Senatu oraz Izby Reprezentantów. W Senacie zasiada 150 senatorów natomiast w Izbie Reprezentantów 480 posłów. Władzę wykonawczą sprawuje rząd z premierem mianowanym przez króla.

   

  Członkostwo w ważniejszych politycznych i gospodarczych organizacjach międzynarodowych:

  ONZ, WTO, IBRD, MFW, ASEAN (członek założyciel – 08.08.1967 r.), AFTA, APEC, ASEM.

   

  Motorem wzrostu gospodarczego Tajlandii jest w duej mierze eksport. Szacuje się, że eksport generuje ok. 70% PKB. W 2011 r. osiągnął on wartość ok. 244 mld USD (wzrost o ok. 25%). Handel zagraniczny Tajlandii odnotował w 2011 r. nadwyżkę w wysokości ok. 30 mld USD. Import w 2011 r. osiągnął kwotę 215 mld USD (wzrost o ok. 18%). Głównymi partnerami handlowymi w eksporcie Tajlandii są: Chiny, Japonia, USA, Hongkong, Malezja; w imporcie: Japonia, Chiny, Zjednoczone Emiraty Arabskie, USA, Malezja. Głównymi towarami eksportowymi Tajlandii w 2011 r. były: odzież i obuwie, sprzęt elektroniczny, pojazdy i części zamienne, kamienie szlachetne i wyroby jubilerskie, elektroniczne układy scalone, kauczuk, paliwa, ryż. W imporcie głównymi towarami były: ropa naftowa i gaz ziemny, maszyny i części maszyn, chemikalia, maszyny elektryczne i części, stal i wyroby stalowe, komputery i podzespoły.

   

  Udział poszczególnych sektorów w tworzeniu PKB: rolnictwo – 12,2%, przemysł i budownictwo – 45,3%, usługi – 42,5%.

   

  Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne gospodarki

   

   

  2010

  2011

  2012

  (Prognoza)

  PKB (w mld USD)

  316,7

  345,6

  b.d.

  PKB na 1 mieszkańca (USD)

  4705

  5060

  b.d.

  PKB (wzrost %)

  7,9

  0,1

  5,5-6,5

  Deficyt budżetowy (% PKB)

  3,9

  2,9

  b.d.

  Dług publiczny (% PKB)

  48,5

  45,6

  b.d.

  Inflacja (%)

  3,3

  4,1

  2,5-3,5

  Bezrobocie (%)

  1,1

  1,1

  0,7

  Eksport (mld USD)

  195,3

  244,4

  285

  Import (mld USD)

  182,4

  214,6

  265

  Źródło: Bank of Thailand, National Economic and Social Development Board, Board of Investments

   

   

  Podstawy stosunków gospodarczych i wymiany handlowej z Polską regulują:

  • Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z dn. 8 grudnia 1978 r.
  • Umowa o popieraniu i ochronie inwestycji z dn. 18 grudnia 1992 r.
  • Umowa o komunikacji lotniczej z dn. 19 maja 1976 r.
  • Umowa o współpracy w dziedzinie nauki i techniki z dn. 21 marca 1996 r.

   

  Wymiana handlowa z Polską (w mln USD)

   

   

  2009

  2010

  2011

  Obroty

  818,5

  1010,6

  1178,5

  Eksport

  93,8

  156,1

  173,8

  Import

  724,7

  854,5

  1004,7

  Saldo

  -630,9

  - 698,4

  - 830,9

  Źródło: GUS.

   

  W 2011 r. kontynuowany byl wzrostowy trend dwustronnej wymiany handlowej. Na uwagę zasługuje duży wzrost eksportu z Polski (o ponad 66%). Nimniej jednak deficyt handlowy po stronie polskiej powieksza sie. Wynika to czesciowo z obowiązujących w Tajlandii ceł na import z UE. Wg statystyk polskich w 2011 r. Tajlandia została sklasyfikowana na 56 pozycji pod względem wartości polskiego eksportu i na 31 pozycji pod względem wielkości importu z poszczególnych krajów. Tajlandia znajduje się na 8 miejscu wśród krajów, z którymi Polska odnotowała największe saldo ujemne w obrotach handlowych.

  Główne towary eksportowane z Tajlandii do Polski:

  Urządzenia mechaniczne i elektryczne, tworzywa sztuczne i kauczuk, gotowe art. spożywcze, pojazdy, materiały i wyroby włókiennicze.

  Główne towary eksportowane z Polski do Tajlandii:

  Urządzenia mechaniczne i elektryczne, produkty przemysłu chemicznego, tworzywa sztuczne, produkty przemysłu zwierzęcego, pojazdy.

   

  Na rynku tajskim nie istnieją przeszkody formalne w dostępie dla towarów z Polski, jakkolwiek poziom ceł w imporcie z Unii Europejskiej jest stosunkowo wysoki, znacznie ograniczając możliwości eksportu. Przykładowo, służące ochronie tajskich producentów w sektorze rolno-spożywczym cła sięgają rzędu 60% w znacznym stopniu eliminują z rynku producentów polskich. Import wielu produktów często wymaga uzyskania różnego rodzaju zezwoleń i licencji, które władze tajskie wydają na podstawie zaświadczeń i certyfikatów wystawionych w kraju pochodzenia. W przypadku Polski i Tajlandii istnieją duże różnice w zakresie kompetencji poszczególnych urzędów, wzorach dokumentów i używanych w tych dokumentach sformułowań, a także ich interpretacji – co stwarza duże trudności i opóźnienia, czasami uniemożliwiające eksport.

   

  Źródło: Ministerstwo Gospodarki RP

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: