close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTY PRAWNE


 • ŹRÓDŁA PRAWA POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCEGO

  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. zawiera zamknięty katalog źródeł prawa powszechnie obowiązującego. Zamknięcie tego katalogu oznacza, że nie może być innych źródeł prawa stanowionego, jak tylko te wymienione w Konstytucji. Kwestie źródeł prawa reguluje rozdział III Konstytucji, zgodnie z którym rozróżnia się źródła prawa powszechnie obowiązującego (art. 87) oraz źródła prawa wewnętrznego (art. 93).

  Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczpospolitej Polskiej są:

  1. Konstytucja
  2. ustawy
  3. ratyfikowane umowy międzynarodowe
  4. rozporządzenia.

  O źródłach prawa miejscowego, a zatem stanowionego przez organy władzy publicznej, których zasięg działania nie obejmuje całego kraju mówi art. 87 ust. 2. Prawo miejscowe jest prawem powszechnie obowiązującym, ale wyłącznie na ograniczonym terytorium, na którym rozciąga się właściwość organów stanowiących np. uchwały Rady Gminy obowiązują wyłącznie na terytorium danej gminy.

   

  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

  (kliknij, by przeczytać)

   


   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: