close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO I STANU CYWILNEGO

 • W Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Bangkoku  możliwe jest zarezerwowanie wizyty w następujących sprawach z zakresu prawa rodzinnego i stanu cywilnego:

   

  - Zawarcie małżeństwa w tajskim urzędzie

  - Wydanie zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo na potrzeby małżeństwa w państwach akredytacji Ambasady RP w Bangkoku

  - Zawarcie małżeństwa przed konsulem

  - Zawarcie małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego w Polsce

  - Transkrypcja (rejestracja) zagranicznego aktu stanu cywilnego w polskim rejestrze stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)

  - Uzupełnienie i sprostowanie aktu stanu cywilnego

  - Uzyskanie (wydobycie) odpisów akt stanu cywilnego i zaświadczeń o stanie cywilnym z urzędu stanu cywilnego w Polsce

  - Uzyskanie (wydobycie) odpisów akt stanu cywilnego z urzędu stanu cywilnego za granicą

  - Uzyskanie (wydobycie) zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo na potrzeby małżeństwa w państwie trzecim

  - Uznanie w Polsce wyroku rozwodowego wydanego przez sąd zagraniczny

  - Rejestracja urodzenia lub zgonu dla którego nie został sporządzony akt stanu cywilnego

  - Odtworzenie treści zagranicznego aktu stanu cywilnego

  - Uznanie ojcostwa

  - Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

  - Administracyjna zmiana imienia i nazwiska

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: