close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • KONTAKT I GODZINY URZĘDOWANIA

 • WYDZIAŁ KONSULARNY
  AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
  W BANGKOKU
   
  Pan Aleksander Parzych
  Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Bangkoku
   

     

  Siedziba urzędu:

  Unit 605-607, 6th Floor, Athenee Tower,

  Wireless Road, Lumpini, Pathumwan,

  Bangkok 10330, Tajlandia

   

  Numery telefonów:
  - dzwoniąc z Polski z telefonu stacjonarnego:
    0066 2 079 7300
   

  - dzwoniąc z Polski z telefonu komórkowego:
    +66 2 079 7300


  - dzwoniąc z Tajlandii z telefonu lokalnego:
    0 2 079 7300
   

  Numer faksu:
  - z Polski:
   0066 2 079 7303

  - z Tajlandii
   0  2 079 7303

     

   

  adres e-mail:

  consulate.bangkok@msz.gov.pl


   

  Godziny urzędowania Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Bangkoku:            

  poniedziałek - piątek, godz. 08.00 - 16.20

  Godziny otwarcia okienka konsularnego

  1. Aplikowanie o wizę, wydawanie paszportów (aplikanci wizowi):

  poniedziałek, środa i piątek w godz. 09.00 - 12.00

   

  2. Inne sprawy konsularne:

  poniedziałek, środa i piątek w godz. 09.00 - 12.00

  lub w innym terminie po uprzednim umówieniu wizyty (telefonicznie lub e-mailowo)

   

  Inne terminy spotkań z konsulem

  W sprawach innych niż wizowe oraz paszportowe należy umawiać się na spotkanie (telefonicznie lub e-mailowo). Urząd jest zamknięty w czasie świąt państwowych, kościelnych oraz w dni wolne od pracy w  Królestwie Tajlandii oraz Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Zapytania mailowe

  W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt mailowy: consulate.bangkok@msz.gov.pl Zapraszamy do zapoznania się z treścią niniejszej strony, na której znajdują się m.in., informacje wizowe (wymogi wizowe wyłącznie w języku angielskim), paszportowe, prawne (m.in. zawarcie związku małżeńskiego w Tajlandii). Na wszystkie zapytania udzielona zostanie odpowiedź. W zależności od ilości realizowanych w danym czasie zadań konsularnych, czas oczekiwania może trwać od 2 do 5 dni roboczych.

   

   

  UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo Konsularne (Dz.U. z 2015 r. poz. 1274), strona może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania przed Konsulem ustnie lub pisemnie. Oznacza to, że wnioski składa się osobiście w urzędzie lub pocztą. Pisemny wniosek powinien zawierać:  żądanie, imię i nazwisko strony, jej podpis oraz adres zamieszkania.
   
  W sytuacji, gdy wniosek nie spełnia powyższych elementów, konsul pozostawia go bez rozpoznania.
   
  Ustawa dopuszcza możliwość złożenia wniosku w formie dokumentu elektronicznego za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej pod warunkiem, że opatrzony jest podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zgodnie z przepisami ustawy korespondencję z konsulem można prowadzić za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, jeżeli została udostępniona.
   
  Aktualnie w urzędzie konsularnym w Bangkoku nie udostępniono elektronicznej skrzynki podawczej. W związku z tym wymiana korespondencji tą drogą może służyć jedynie przekazywaniu informacji, a nie kierowaniu wniosków przez interesantów i załatwianiu spraw przez konsula.
   

   

  Telefon alarmowy

  Telefon alarmowy umożliwia kontakt z urzędnikiem konsularnym wyłącznie w sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji konsula poza godzinami urzędowania (np. zgony, wypadki komunikacyjne). Konsul dyżurny nie udziela odpowiedzi na pytania dotyczące standardowych czynności konsularnych (np. sprawy wizowe, prawne, zasady ruchu osobowego z Tajlandią).  

   

  Telefon alarmowy w przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnych w Tajlandii, Kambodży i Laosie:
  - dzwoniąc z Polski z telefonu stacjonarnego 0066 819 364 618
  - dzwoniąc z Polski z telefonu komórkowego  +66 819 364 618
  - dzwoniąc z Tajlandii z telefonu lokalnego         0 819 364 618

   

  Telefon alarmowy w przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnych w Mjanmie - +95 979 700 5548

   

   


   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: