close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • UTRATA DOKUMENTÓW

 • Utrata lub zniszczenie paszportu

   

  W przypadku utraty lub zniszczenia dokumentu paszportowego, należy niezwłocznie zawiadomić o tym organ, który wydał dokument lub konsula RP w Bangkoku.

   

  Zgłoszenie utraty lub zniszczenia paszportu trzeba dokonać osobiście w urzędzie. Osoba dokonująca zgłoszenie utraty/zniszczenia powinna mieć ze sobą, w miarę możliwości, inny ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.

   

  W przypadku utraty dokumentu nie z własnej winy, należy okazać dokument potwierdzający ten stan rzeczy (w przypadku kradzieży – protokół zgłoszenia kradzieży na policji). Utrata ważnego paszportu z winy posiadacza powoduje bowiem konieczność poniesienia podwyższonej opłaty konsularnej przy składaniu wniosku o wydanie kolejnego dokumentu paszportowego.

   

  W przypadku zamiaru jednoczesnego wnioskowania o wydanie nowego dokumentu, sugerujemy rejestrację na spotkanie w sprawie paszportowej w systemie e-konsulat, podczas którego zostanie również przyjęte zgłoszenie utraty/zniszczenia. W przypadku braku miejsc w e-konsulacie, sugerujemy kontakt emailowy w celu ustalenia wcześniejszego terminu. Więcej informacji o tym jak wyrobić paszport znajdziesz tu.

   

  Odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi. Jeżeli osoba odnalazła własny dokument, który wcześniej zgłosiła jako utracony, jest zobowiązana do jego zwrotu właściwemu miejscowo organowi paszportowemu. Obowiązek zwrotu dokumentu paszportowego następuje bez względu na to, czy osoba posiada już nowy dokument, wydany w miejsce utraconego, czy też o wydanie nowego dokumentu nie występowała. Próba legitymowania się takim dokumentem przy przekraczaniu granicy może spowodować poważne konsekwencje prawne.

   

   

  Utrata lub zniszczenie polskiego dowodu osobistego

   

  W przypadku utraty lub zniszczenia dowodu osobistego, należy zgłosić ten fakt konsulowi RP w Bangkoku.

   

  Zgłoszenia można dokonać osobiście w urzędzie konsularnym RP w Bangkoku lub w formie pisemnej za pomocą poczty lub faksu.

   

  Kliknij tu aby pobrać formularz zgłoszenia.

   

  Konsul nie wydaje nowych dowodów osobistych. Wniosek o dowód osobisty można złożyć tylko w Polsce, w dowolnym urzędzie gminy.

   

   

  Utrata prawa jazdy wydanego w Polsce

   

  W Ambasadzie RP w Bangkoku nie ma możliwości zgłoszenia utraty polskiego prawa jazdy. Fakt ten należy zgłosić w urzędzie, który wydał ten dokument (Wydział Komunikacji we właściwym starostwie albo urzędzie miasta).

   

  W celu uzyskania duplikatu prawa jazdy oraz szczegółowych informacji na temat procedury wnioskowania prosimy o bezpośredni kontakt z właściwym urzędem w Polsce.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: