close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • OGŁOSZENIA

 • 3 czerwca 2019 (ostatnia aktualizacja: 5 czerwca 2019)

  Ambasada RP w Kijowie ul. Jarosławów Wał 12, 01901 Kijów, ogłasza II przetarg pisemny - konkurs ofert, na sprzedaż składników majątku ruchomego placówki – samochodów marki: Audi Q7, Volvo S80, Ford Transit.

   

  Pełne głoszenie w formie PDF wraz ze zdjęciami: TUTAJ

   

  Samochód m-ki Volvo S 80 - CENA WYWOŁAWCZA: 3750 Euro

   

  1 Marka/typ:                                                    VOLVO S80 2,5 T

  2 Moc silnika:                                                   200 KM                               

  3 Rodzaj paliwa:                                              benzyna

  4 Ilość cylindrów:                                            5

  5 Pojemność silnika w cm3:                           2521

  6 Rok produkcji:                                              2007

  7 Nr nadwozia:                                               YV1AS565071042137

  8 Skrzynia biegów:                                         6-biegowa automatyczna

  9 Kolor karoserii:                                             czarny matalik

  10 Radio:                                                            fabryczne

  11 Stan licznika                                           149 100 km                    

  12 Inne wyposażenie: instalacja alarmowa, skórzana tapicerka, system nawigacji, ABS, ESP,

                                         aluminiowe felgi, podgrzewane fotele, czujnik deszczu, czujnik zmierzchu,

                                         elektryczne szyby i lusterka, centralny zamek, system kontroli parkowania,

                                         poduszki powietrzne bezpieczeństwa, klimatyzacja dwustrefowa, koła zimowe.

                                         Samochód 100 % sprawny, skrzynia biegów wymaga przeglądu serwisowego,

                                         czasami szarpnie podczas jazdy przy zmianie biegów.

   

  Samochód Audi Q7 - CENA WYWOŁAWCZA: 7500 Euro

   

  1 Marka/typ:                                                    AUDI Q-7           

  2 Moc silnika:                                                   272 KM

  3 Rodzaj paliwa:                                              benzyna

  4 Ilość cylindrów:                                            6V

  5 Pojemność silnika:                                      2995

  6 Rok produkcji:                                              2011

  7 Nr nadwozia:                                               WAUZZZ4L0CD005473    

  8  Skrzynia biegów:                                        automatyczna

  9 Kolor karoserii:                                             czarny brillant

  10 Radio:                                                        fabryczne

  11 Stan licznika:                                           192 511 km

  14 Inne wyposażenie: aluminiowe felgi, podgrzewane fotele, czujnik deszczu, czujnik zmierzchu,

                                         elektryczne szyby i lusterka, ABS, ESP, centralny zamek, system kontroli

                                         parkowania, poduszki powietrzne bezpieczeństwa, klimatyzacja dwustrefowa,

                                         opony zimowe. Samochód 100 % sprawny, uszkodzona szyba czołowa -

                                         do wymiany (wzdłużne pęknięcie).       

   

   

  Samochód m-ki Ford Transit - CENA WYWOŁAWCZA: 1250 Euro

   

  1 Marka/typ:                                                    FORD TRANSIT

  2 Moc silnika:                                                   140 KM                                               

  3 Rodzaj paliwa:                                              diesel

  4 Ilość cylindrów:                                            4                                                                                                                                                                                                      

  5 Pojemność silnika w cm3:                        2,2 TDCI (uszkodzony)

  6 Rok produkcji:                                              2010

  7 Nr nadwozia:                                               WFOSXXTTFSAL64795

  11 Skrzynia biegów:                                       6-biegowa manualna

  12 Kolor karoserii:                                          srebrny metalik

  13 Radio:                                                            fabryczne

  14 Stan licznika:                                           220 511 km

  15 Inne wyposażenie:                                 klimatyzacja, instalacja alarmowa, ABS, ESP, el. szyby.

                                                                          Blacharsko stan dobry do poprawki blacharsko lakierniczej

                                                                          (lekkie ślady korozji), mechanicznie samochód niesprawny, 

                                                                          pojazd ma uszkodzony/zatarty silnik, który aktualnie jest

                                                                          zdemontowany i leży w przestrzeni ładunkowej.

   

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Uwaga: Wszystkie samochody wystawione do przetargu w momencie zakupu zwolnione były z opłat celnych (nie są rozclone), stąd też nabywca zobowiązany będzie w chwili rejestracji do ich poniesienia. 

  Warunki udziału w przetargu:

  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Ambasady RP w Kijowie,
   ul. Jarosławów Wał 12 do dnia 19 czerwca br. do godz. 17.00.
  2. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zostaną zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.  Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.  Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
  3. Przed przystąpieniem do przetargu osoby zainteresowane nabyciem samochodu mają możliwość obejrzenia przedmiotu przetargu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
   z osobą upoważnioną do kontaktu: tel. +38 0442300731 lub +38 0503840108 przed budynkiem Ambasady RP w Kijowie, ul. Jarosławów Wal 12, Kijów, Ukraina w dniu 12 czerwca 2019 r., w godzinach 11.00 – 15.00.
  4. Oferty pisemne należy składać w siedzibie Ambasady RP w Kijowie, ul. ul. Jarosławów Wal 12, Kijów, Ukraina w zaklejonych kopertach do dnia 21 czerwca 2019 r. z dopiskiem „przetarg na samochód”.
  5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 czerwca 2019 r. w siedzibie Ambasady RP
   w Kijowie, ul. Jarosławów Wal 12, Kijów, Ukraina.

   

   Oferta powinna zawierać:

  1.        Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, nr telefonu komórkowego, adres  e-mailowy; ew. NIP, Regon;

  2.        Oferowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza;

  3.        Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub,  że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

   4.     Oświadczenie oferenta o następującej treści: „W przypadku zakupu przeze mnie  samochodu, zobowiązuję się do spłaty wszelkich zobowiązań tj. podatków, opłat celno-skarbowych, opłaty rejestracyjnej, i innych opłat, wymaganych przez władze ukraińskie, polskie lub innego kraju do którego pojazd trafi po sprzedaży.

  Oferta zostanie odrzucona jeżeli: 

  1.        Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu  lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;

  2.        Nie zawiera żadnych danych i dokumentów, o których mowa w pkt 1-4 dotyczących wymogów oferty lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

  3. O odrzuceniu oferty oferent zostanie niezwłocznie zawiadomiony (telefonicznie  lub
  drogą e-mail);

  * Osoba fizyczna biorąca udział w przetargu zobowiązana jest posiadać:  dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium oraz podpisać oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym samochodu, natomiast osoba reprezentująca osobę prawną powinna dodatkowo posiadać stosowne pełnomocnictwa i aktualny wypis z rejestru sądowego.  W przypadku kopii wypisu kopia powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem.

  * Ostateczny termin wpłaty ceny nabycia samochodu pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Umowa zostanie zawarta nie później niż po upływie 14 dni od dnia otwarcia ofert.

  * Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna – sprzedaży samochodu w terminie wyznaczonym przez sprzedającego. W razie niestawienia się
  w wyznaczonym terminie, z winy uczestnika, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

  * Jeżeli dwóch lub więcej oferentów zaoferowało taką samą cenę najwyższą, wówczas rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się w formie dodatkowej aukcji pomiędzy tymi oferentami;

  * Ambasada RP w Kijowie zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek
  z ofert bez podania przyczyny.

  * Formularz ofertowy i oświadczenie, znajduje się poniżej.

   

  Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o sprzedaży samochodu służbowego

  Oświadczenie

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: