close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • NUMER ZAMÓWIENIABDG.741.1.2019
  DATA PUBLIKACJI2019.01.30 14:55
  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAZamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy oraz na zasadach określonych w ogłoszeniu.
  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)55321000-6 (usługi przygotowywania posiłków) 55300000-3 (usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków) 55312000-0 (ogólne restauracyjne usługi kelnerskie) 55520000-1 (usługi dostarczania posiłków)
  RODZAJ ZAMÓWIENIAUsługa
  OSOBY DO KONTAKTUElwira Rogalska, Mikołaj Jankowski
  KONTAKTbzp@msz.gov.pl
  DATA OSTATNIEJ ZMIANY2019.05.14 14:30

  OPIS ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa cateringowa spotkań służbowych Ministra Spraw Zagranicznych RP, Kierownictwa oraz Dyrektorów Biur i Departamentów organizowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

  ZAŁĄCZNIKI

  Pliki do pobrania z dnia 30 stycznia 2019 r.

  Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF)

  Załączniki do Ogłoszenia nr 3, 3a, 4, 5, 6, 7 (pliki WORD)

  Załącznik do Ogłoszenia nr 3b (plik Excel)

  Plik do pobrania z dnia 5 lutego 2019 r.

  Wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu (plik PDF)

  Plik do pobrania z dnia 11 lutego 2019 r.

  Informacja z otwarcia ofert (plik PDF)

  Plik do pobrania z dnia 29 marca 2019 r.

  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (plik PDF)

  Plik do pobrania z dnia 14 maja 2019 r.

  Informacja o udzieleniu zamówienia (plik PDF)

  ZMIANY