close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • NUMER ZAMÓWIENIABDG.741.046.2018
  DATA PUBLIKACJI2019.01.25 16:00
  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAPrzetarg nieograniczony
  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)35000000-4 - Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny, 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych, 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego, 51000000-9 - Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego), 51700000-9 - Usługi instalowania sprzętu przeciwpożarowego.
  RODZAJ ZAMÓWIENIADostawy
  OSOBY DO KONTAKTUTomasz Żuk, Małgorzata Laskus
  KONTAKTe-mail: bzp@msz.gov.pl
  DATA OSTATNIEJ ZMIANY2019.06.03 15:40

  OPIS ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie systemu sygnalizacji pożaru oraz detekcji i sterowania stałym urządzeniem gaśniczym w budynku Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych przy ul. Tanecznej 67a w Warszawie.

  ZAŁĄCZNIKI
  ZMIANY