close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA

 • Informacje gospodarcze na temat relacji gospodarczych z krajami urzędowania placówki.

   

  Ze względu na położenie Kambodża, Laos, Mjanma i Tajlandia oferują lokalizację dającą łatwy dostęp do prawie 40% światowej populacji i krajów wytwarzających 16% światowego PKB.

   

  1. Tajlandia.

   

  Tajlandia to drugi największy kraj ASEAN o bardzo dużym potencjale dla polskich produktów z 37 milionami konsumentów o średnim i wyższym dochodzie. Populacja miejska Tajlandii stanowi 52% ogółu ludności z rosnącą tendencją w konsumpcji żywności pochodzącej z importu i rosnącym zainteresowaniem europejskimi produktami, co stwarza potencjał do budowy marki produktów pochodzących z Polski jako jednego z większych krajów UE. Tajlandia jest jednym z 10 krajów członkowskich ASEAN i drugą po Indonezji największą gospodarką Stowarzyszenia. Najważniejszymi sektorami gospodarki tajskiej są: motoryzacja, przemysł przetwórczy i rolnictwo. Pierwsze dwie kategorie stanowią 24,9% całości eksportu Tajlandii. Kolejne miejsce zajmują komputery (7,9%), pojazdy dostawcze (4,3%) i układy scalone (4,2). Wartość eksportu składa się na 65% PKB kraju. Tajlandia importuje głównie naftę,  w postaci ropy naftowej i gazu płynnego. Stanowią one 11,6% całości importu. Pozostałe produkty takie jak układy scalone, złoto części samochodowe stanowią łącznie 10%. Tajlandia należy do największych eksporterów ryżu i kauczuku. Turystyka nadal pozostaje bardzo ważną gałęzią gospodarki (10% PKB).

   

  Więcej informacji w zakładce Tajlandia.

   

  2. Mjanma

   

  Mjanma jest obecnie w okresie transformacji i charakteryzuje się wzrostem netto we wszystkich gałęziach gospodarki. Międzynarodowe instytucje w swoich raportach wskazują na wysoki potencjał wzrostu w handlu, związany z konkurencyjną przewagą w postaci znacznych zasobów naturalnych i rolniczych, niezagospodarowany potencjał siły roboczej i lokalizacji dającej dostęp do prawie 40% światowej populacji oraz krajów wytwarzających 16% światowego PKB. Kraj ten charakteryzuje jeden z najwyższych wzrostów gospodarczych w regionie (prognoza wzrostu PKB na 2017 to 8.3% - za ADB  ). Głównym motorem wzrostu gospodarczego w perspektywie długookresowej będzie przemysł lekki, w krótkim okresie wzrost opierać się będzie o sektor usług, w tym transport, dystrybucję, IT, komunikację i logistykę. W kraju dynamicznie rozwija się również sektor turystyczny. W tym kontekście należy podkreślić, że Mjanma to bardzo duży i chłonny rynek, Birmańczycy są bardzo otwarci na nowe produkty i ciekawi świata. Kraj ten będąc dekady w izolacji oferuje bardzo wysoki potencjał dla inwestycji zagranicznych (BIZ 2015-2016 wyniósł 9.5 mld USD). Infrastruktura nadal wymaga olbrzymich nakładów, jendkaże obserwuje się istotna poprawę w penetracji internetowej i sieci mobilnych, rozwój specjalnych stref ekonomicznych, budowę nowych lotnisk i realizację wielu projektów zwiększających łączność z regionem. Jednym z głównych wyzwań jest elektryfikacja kraju. Potrzeby energetyczne Mjanmy są ogromne, nie tylko ze względu na wysokie zapotrzebowanie związane z rozwojem kraju, ale również z uwagi na fakt, że jedynie 33% domostw (z 7,2 mln) ma dostęp do elektryczności. Mjanma charakteryzuje się najniższym zużyciem energii elektrycznej per capita w całej Azji Płd.

   

  Więcej informacji w zakładce Mjanma.

   

  3. Kambodża

   

  Kambodża natomiast jest najbardziej otwartą gospodarką z pośród wszystkich krajów ASEAN i charakteryzuje się jednym z najwyższych wzrostów gospodarczych w regionie (7% ). Zarówno dynamiczny rozwój jak i potrzeba modernizacji rolnictwa oraz dywersyfikacji produkcji w Kambodży (80% eksportu Kambodży generuje jedna branża – odzieżowa) tworzy olbrzymi potencja dla wymiany handlowej. Kraj ten jest jednocześnie biorcą netto zagranicznej pomocy rozwojowej, która skoncentrowana jest na projekty infrastrukturalne. Rozwojowi kraju sprzyja też najniższa mediana wiekowa w regionie (24 lata) i stabilność polityczna. Obecnie Kambodża znajduje się w okresie transformacji w kierunku kraju o rynku wschodzącym. Jedne z najniższych kosztów pracy i gospodarka rynkowa sprawiają, że kraj jest ten atrakcyjną lokalizacją dla BIZ. Poza projektami infrastrukturalnymi głównymi obszarami BIZ są sektor rolniczy, turystyczny i budowlany.

   

   

  Więcej informacji w zakładce Kambodża.

   

  4. Laos

   

  Laos położony jest w centrum regionu Wielkiego Mekongu. Laos ma walory kraju tranzytowego. Przez Laos biegną drogi lądowe z południowych Chin do innych krajów Azji Południowo-Wschodniej, a także równoleżnikowo - ze wschodu na zachód. Region Mekongu jest w polu działania Azjatyckiego Banku Rozwoju (ADB), który finansuje powstanie tzw. „korytarzy ekonomicznych”. Celem ich utworzenia jest ogólne pobudzenie wymiany handlowej i wzrost gospodarczy regionu. 25 grudnia 2016 roku ruszyła budowa linii kolejowej Pomiędzy Wientian a prowincją Yunnan w Chinach. Połączenie kolejowe, które przebiega przez cały północny Laos, finansowane jest w 70 % przez kapitał chiński. Projekt ma mieć wartość 6,8 mld USD. Laos jest krajem obfitującym w zasoby mineralne: miedź, złoto, cyna, cynk, boksyty, węgiel, rudy żelaza i inne. Mapa geologiczna kraju nie jest jeszcze opracowana, a ponadto tylko 30-35% powierzchni kraju zostało geologicznie zbadane.

   

  Więcej informacji w zakładce Laos.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: